Uốn ống thủy lực

Uốn ống thủy lực  là thiết bị uốn máy tròn

có rất nhiều chủng loại được hồng anh nhập khẩu từ một số hãng nỗi tiêng như uốn ống 2j, 4j, 3d 3d 4d

Uốn ống là quá trình bẻ ống cong theo mong muốn của người sản xuất.

Theo nhu cầu của quá trình gia công theo mục đích sử dụng

1.các loại uốn ống được chúng tôi phân loại như sau:

  • loại máy uốn ống bằng tay: tức là trong  quá trình uốn ống chúng ta phải dụng tay đê thực hiện quá trình chuyễn động của hệ truyền động
  • máy uốn ống bằng thủy lực: là quá trình uốn ống được thực hiện bằng thủy lực.
  • tức là hệ thông thủy lự được tích hợp ngay trên thân của đầu uốn
  • máy uốn ống bằng bơm điện thủy lưc: tức là vẫn dùng thủy lực nhưng chúng được gắn thêm bơm thủy lực
  • máy uốn ống bằng động cơ

Liên hệ:

Miền Bắc: 0985128687

Miền Nam: 0898225668

Email:thuylucnhapkhau@gmail.com

Scroll

Call Now