ép cos thủy lực

ép cos thủy lực là dùng thiêt bị ép cos bằng thủy lực mà không phải dùng quá nhiều sức

ép thủy lực tức là chúng ta dùng kìm ép cos thủy lực hoặc đầu ép cos để thực hiện

 

 

khi chúng ta dùng kìm ép cos thi hệ thống thủy lực được tích hợp ngay trên thân kìm nên rất tiện lợi và gọn gàng

khi chúng ta dùng đầu ép cos thì phải dùng thêm hệ thống bơm thủy lực để ép cos

có hai loại nguồn dùng cho hệ thống nguồn khi ta dùng đầu ép cos

bơm tay thủy lực: tức là khi ép cos chúng ta phải dùng tay để ép cos

bơm điện thủy lực: tức là khi ép cos chúng ta chỉ cần dùng động cơ điện để ép cos

Liên Hệ:

Miền Bắc: 0985128687

Miền Nam: 0898225668

Email:thuylucnhapkhau@gmail.com

Scroll

Call Now