Bơm thủy lực nguồn thủy lực

Bơm thủy lực nguồn thủy lực là thiết bị dùng để cung cấp thủy lực cho các thiết bị thi công

có 2 loại nguồn  là loại dùng bằng tay, và loại dùng bằng động cơ điện

Loại dùng bằng tay tức là dùng tay bơm để thực hiện quá trình truyền thủy lực và chúng ta phải sử dụng sức con người gọi là bơm tay thủy lực

Ngoài bơm tay chúng ta còn có bơm chân nghĩa là chúng ta dùng chân để thực hiện truyền lực gọi là Bơm chân thủy lực

Thường thì bơm tay và bơm chân có dung tích chứa dầu nhỏ.

không đáp ứng được quá trình truyền lực cho thiết bị lớn

Ngoài Ra

Nguồn thủy lực có động cơ điện, nghĩa là bơm dầu được truyền lực bằng động cơ điện gọi là Bơm Điện Thủy Lực

Động cơ điện giúp con người giảm được sức lao động của con người

Liên hệ: Công ty Hồng Anh

Miền Bắc: 0985128687

Miền Nam: 0898225668

Scroll

Call Now