kìm cắt cáp thủy lực OPT

Kìm cắt cáp thủy lực OPT: Là sản phẩm cắt cáp của hãng sản xuất OPT đài loan được Công Ty Hồng Anh trực tiếp nhập khẩu và phân phối tại thị trường việt nam.

vậy kìm cắt cáp thủy lực là gì?

Là kết cấu cắt cáp không phải dạng cơ mà là dạng thủy lực nghĩa là hệ thống thủy lực tạo ra lực cắt trong quá trình thao tác.

Kìm cắt cáp thủy lực S505& S505H Kìm cắt cáp thủy lực OPT S40A& S40AFR Kìm cắt cápThủy lực OPT CPC 85A & 85FR  Kìm cắt cáp OPT S45FR và S45H
Cat-cap-s-505 cat-cap-thuy-luc-opt-s-40a kim-cat-cap-thuy-luc-opt-cpc-85a-cpc-85fr kim-cat-cap-thuy-luc-opt-s-45fr-s-45h

Liên Hệ :