Bơm điện thủy lực:

Bơm điện thủy lực là thiết bị cung cấp nguồn thủy lực cho hệ thống thủy lực hoạt động,  nhưng chúng được gắn thêm động cơ điện tức là động cơ điện sẽ duy trì áp lực thủy lực để làm hệ thống được vận hành bình thường

Bơm điện TAC-CTE-25As Bơm điện thủy lực R14E-F1 Bơm điện thủy lực PM-1000 Bơm điện thủy lực PM-3001
bom-dien-thuy-luc-TAC-cte-25as REP-2 PM-1000 bom-dien-thuy-luc-OPT-PM-3001
Bơm nguồn thủy lực PM-P2 Bơm nguồn thủy lực PM-E3 Bơm điện thủy lực TLP630A
pm PM-E3 bom-dien-thuy-luc-tlp-hhb-630a